Canopy Hotel Book

Klijent: Canopy by Hilton Zagreb

Kategorija: dizajn, publikacije

Za Canopy smo bili angažirani provesti prijelom, pripremu i produkcijsku specifikaciju publikacije.

                    
    

Idejni dizajn je postavio Studio Franić Šekoranja za koje smo definirali tri vrste papira, točne pozicije tri otklopna arka i dvije vrste tiska.

                 
    

Koordinacijski i produkcijski ovo nam je bio jedan od zahtjevnijih projekata, što je i vidljivo ukoliko budete imali prilike držati knjigu u rukama.