Poštanska marka

Klijent: Hrvatska Pošta

Kategorija: dizajn, ilustracija

        
  

Za desetu obljetnicu Hrvatskog članstva u NATO savezu, angažirani smo od strane Hrvatske pošte kako bismo dizajnirali obljetničku poštansku marku. NATO – najveći geoplitički savez na svijetu prikazan u odnosu s RH pomoću zajedničkih elemenata – crvenih, bijelih i plavih kvadrata

             

    

p-r-v-a
pocetak,-single

Poštanska marka je izdana na Hrvatskom arku, te objedinjuje znakovlje i identitete oba subjekta, koja komunicira pomoću boja, oblika, grbovlja, logotipa i tipografije.